Sen språkutveckling kan vara tecken på ADHD, autism eller Asperger

Om ett litet barn är sen i sin språkutveckling så kan det vara ett tecken på autism, Aspergers syndrom, ADHD eller nån annan så kallad neuropsykiatrisk störning. Detta visar en ny avhandling från Sahlgrenska akademin.

I undersökningen ingick en grupp barn som i början av studien var två och ett halvt år gamla. 25 av dom visade sig ha språkstörningar när de genomgick en rutinunkontroll på barnavårdscentralen.

Några år senare, när barnen blivit mellan 6 och 8 år, visade det sig att fler än hälften av barnen med språksvårigheter fått en så kallad neuropsykiatrisk diagnos, till exempel ADHD eller autism.

Logopeden Carmela Miniscalco, som ligger bakom avhandlingen, tror att man kan dra nytta av den här upptäckten, genom att tidigt se vilka barn som kan komma att behöva extra stöd.