Vanligt med spökskrivare bakom läkemedelsrapporter

En ny karläggning gjord på danska Cochran-institutet i Köpenhamn visar att det bakom de flesta vetenskapliga studier om nya läkemedel står statistiker från läkemedelsbolag. Spökskrivare som inte ger sig till känna i rapporterna, men som kan ha varit med och påverkat utvärderingen av läkemedlets effektivitet och eventuella risker.

Forskargruppen på utvärderingsinstitutet Cochrane-institutet i Köpenhamn jämförde undersökningsprotokoll från läkemedelsstudier med artiklar som publicerats i vetenskapliga tidskrifter. Det handlade om 44 vetenskapliga undersökningar som dragits i gång av läkemedelsindustrin och som sedan godkänts av vetenskapliga etiska kommittéer. Och det visade sig att i tre fjärdedelar av de artiklar som publicerades i de vetenskapliga tidskrifterna så saknades namn på läkemedelsbolagens statistiker som medverkat. Trots att de personerna fanns omnämnda i studiernas undersökningsprotokoll.

Ser allvarliga risker
Peter Götzsche, som ledde granskningen, ser allvarligt på uppgifterna om att medverkande forskare inte ger sig till känna i de färdiga rapporterna, något han menar kan innebära risker med de läkemedel som godkänns.

– Risken är ju att resultat och slutsatser från kliniska försök blir för positiva. Och om det finns skadeverkningar på läkemedel så kommer det inte alltid fram i rapporterna. För det råder ingen tvekan om att de läkemedel vi använder i dag faktiskt har, inte så vanliga, men ändå ganska allvarliga skadeverkningar som vi inte känner till i dag.

Svensk läkemedelsindustri vill dämpa oron
Men från svenska läkemedelsindustriföreningen ser man inte lika allvarligt på den här frågan. Läkemedelsverket, som har ansvar för att godkänna nya läkemedel har insyn när nya läkemedel utvecklas. Och myndigheten kan även göra kontroller när försök utförs. Dessutom följs effekterna av nya läkemedel upp noga, enligt läkemedelsindustriföreningen.

Reporter: Jonas Edlund
jonas.g.edlund@sr.se