Kallt väder kan göra miljödiesel obrukbar

Kraftig kyla i norra Sverige har den senaste tiden lett till att fordon tankade med miljöklassad diesel inte gått att starta. Nu har det visat sig att förklaringen kan ligga i att oljebolagen i höstas ökade inblandningen av biobränslet RME - rapsmetylester - från två till fem procent i miljödieseln. RME i dieseln kan ge utfällningar, en slags snöflingor i tanken, som skulle kunna ha orsaka startproblemen. Tills det utretts hur miljödieseln påverkas av kylan har oljebolagen gått tillbaka tvåprocents-blandningen i den diesel som säljs i norra Sverige, skriver Lantbrukets affärstidning ATL.