Dö hemma svårare än tänkt

Att få dö hemma, omgiven av nära och kära, sägs ibland vara det ideala sättet att avsluta sina dagar - och för anhöriga att få ta farväl. Men att dö hemma kan vara komplicerat och sjuksköterkor behöver bättre utbildning, visar en avhandling från Lunds universitet.

De flesta obotligt sjuka dör på sjukhus eller hospice och inom sjukvården talas det ofta om att fler borde få chans att dö hemma, lugnt och stilla.

Men när den danska sjuksköterskan Mette Raunkiaer intervjuade patienter, anhöriga och sjuksköterskor som vårdar döende i hemmet, visade det sig att den ibland romantiserade bilden av den goda döden var långt borta.

Det som överraskade henne mest var att sjuksköterskornas hade så svårt att våga prata med familjen.

Från utbildningen hade sjuksköterskorna med sig uppfattningen att man ska ”tala om döden”, både med den döende och de anhöriga, och att det betyder att prata om ångest och om känslor - ett samtal som sjuksköterskorna drog sig för att starta.

Men de samtal familjerna ville ha visade sig handla mer om praktiska saker: om hur begravningen skulle gå till eller om till exempel ekonomin.

För de anhöriga blev också den döende, isolerade i sin säng, en så påfrestande symbol för sjukdom att de hade svårt att klara av det. Särskilt när patienten av någon läkare fått veta hur länge han har kvar att leva. Den tiden stämmer sällan, och om döden då inte kommer ”i tid” blir hela familjen handlingsförlamad.

Så Mette Raunkiaer tycker att sjuksköterskor som vårdar döende patienter i hemmet borde utbildas om de svårigheter som finns så att de bättre kan stötta de döende och deras familjer.

Anna Rockberg Tjernberg
vet@sr.se