Ny delegation ska stärka klinisk forskning

Sverige tappar mark som medicinsk forskningsnation. Antalet tester av nya läkemedel på människor har minskat kraftigt de senaste åren. För att vända den trenden har nu regeringen bla tillsatt en forskningsdelegation med Nina Rehnqvist som ordförande.

– Vi ska främja klinisk forskning helt enkelt, säger Nina Rehnqvist, till vardags ordförande vid statens beredning för medicinsk utvärdering SBU.

Så enkel lyder alltså uppgiften för den delegation av experter som under två år ska försöka hjälpa svensk medicinsk forskning att ta sig ur rutchbanan ner från den internationella forskningstoppen.

Minskat 30 procent

Bakgrunden till initiativet, som togs redan av den förra regeringen, är alltså bland annat att antalet kliniska tester minskat med över trettio procent de senaste tio åren. Kliniska tester var tidigare en paradgren inom svensk forskning.

De senaste åren har visa åtgärder tagits för att försöka vända trenden. Häromåret sa till exempel Vetenskapsrådet ja till att börja satsa hårdare på nyttjandet av landets medicinska personregister – en nästan världsunik forskninggulddruva som många anser skulle kunna göra Sverige världsledande när det handlar om att exempelvis upptäcka farliga biverkningar hos nya läkemedel som kommit ut på marknaden.

Krävs mer

Men att få Sverige tillbaka upp i den medicinska forskningstoppen är något som kommer att kräva mer än unika patientregister tror Nina Renqvist. Utan att ännu ha några färdiga svar tycker hon sig kunna peka på flera andra tydliga problem som måste rätas till för att få den kliniska forskningen i Sverige att vinna mark igen. Som till exempel att effektiviseringskrav inom sjukvården lett till att de forskare som idag vill satsa på kliniska försök varken ges tillräckligt med tid, pengar eller uppskattning:

– Förr lönade det sig ganska bra att vara forskare. Man fick en skjuts i karriären. Men nu har det blivit så att istället andra saker premieras karriärmässigt.

Jobbar till 2009

Delegationen som ska främja den kliniska forskningen i Sverige har inget namn, men ska arbeta fram till 2009. regeringen har också parallellet gett forskare vid Linköpings universitet uppgiften att utreda den svenska kliniska forskningen.

Kristoffer Gunnartz
kristoffer.gunnartz@sr.se