Jordgubbar från rätt plats åt allergiker

Den som är allergisk mot jordgubbar kan välja bär ifrån rätt odlingsplats så är gubbarna lättare att tåla. Det konstaterar biokemisten Rikard Alm i en avhandling vid Lunds Universitet.

Vita jordgubbssorter är ett alternativ för allergiker men de är inte tillräckligt bra för att vara kommersiellt gångbara.

Men det finns också röda bär som har låga halter av det allergiframkallande proteinet - det tycks vara odlingsplats och odlingsmetod som avgör mer än sort.

Tyvärr är Rikard Alms metod att kolla halterna för tidskrävande och dyr för att kunna användas systematiskt på jordgubbar i handeln.