Nationell databas för naturolyckor

De senaste åren har en rad naturolyckor drabbat Sverige, översvämningar och stormar - nu senast stormen Per i början av året. Informationen om naturolyckorna har hittills varit utspridd på olika myndigheter men nu ska den samlas i en nationell databas, som kan konsulteras nästa gång olyckan är framme.

I den nya databasen kommer det att finnas information om cirka 400 naturolyckor som inträffat de senaste 20 åren. Allt ska vara tillgängligt på internet så att vem som helst kan få svar på hur olyckan gick till, vilka skador som uppstod och vilka insatser som gjordes.

Databasen kommer inte att uppdateras timme för timme, vid en pågående olycka - men den ska ändå kunna bli en hjälp till myndigheterna, genom att visa vilka insatser som har fungerat vid andra, liknande olyckor.

Förhoppningen är också att man på sikt ska kunna göra förutsägelser på var exempelvis översvämningar och stormar kan komma att inträffa framöver

Jon Torkelsson
jon.torkelsson@sr.se