Starkt bevis för ökad cancerrisk vid snusning

Ny svensk forskning visar på det tydligaste sambandet hittills mellan snusande och cancer. Enligt studien, som är den första som tydligt kan skilja ut effekterna av just snusandet, löper den som snusar dubbelt så stor risk som icke-snusare att drabbas av bukspottskörtelcancer.

– Vi har hitta en förhöjd risk för bukspottkörtelcancer hos snusare, och den risken är ungefär fördubblad, berättar Olof Nyrén, professor i Klinisk epidemiologi vid Karolinska Institutet i Solna, som lett studien.

Det är sedan länge känt att rökning ökar risken för cancer i bukspottkörteln. Men frågan om det också gäller snus har hittills varit omdebatterad.

Första studien som ser genom rökridån
I den nya studien har Olof Nyrén och hans kollegor följt 125 000 manliga byggnadsarbetare, som aldrig har rökt. 38 000 av dem använde däremot snus. Männen har följts i genomsnitt i 20 år, och resultaten visar alltså att snusarna löpte dubbelt så stor risk att utveckla bukspottkörtelcancer. Det som skiljer den här studien från tidigare är alltså att man kunnat sortera bort rökarna på ett bra sätt, förklarar Olof Nyrén:

– Den är tillräckligt stor för att vi ska ha kunnat göra en analys av den grupp som aldrig rökt. På det sättet har vi helt kunnat eliminera effekterna av rökning och få fram effekterna av snusandet.

Cancervariant med dåliga odds
Bukspottkörtelcancer är en ovanligt farlig cancerform, med mycket hög dödlighet - bara tio procent av dom som drabbas överlever fem år efter de fått diagnosen. Men risken att drabbas är ändå liten, även för snusare. Studien resultat visar att om man följer tiotusen män som är icke-rökare och snusar, så är det mellan åtta och nio som utvecklar bukspottkörtelcancer - om de följs i tio år. Medan man hos icke-snusarna ser ungefär fyra sådana cancerfall, berättar Olof Nyrén som svara så här på frågan om hur man som snusare ska se på deras forskningsresultat:

– Ja, jag tycker att man naturligtvis ska ta det till sig att det finns en liten ökad cancerrisk vid snusning, men det är ju inte så att man ska ligga vaken på nätterna och vara orolig för detta.

Alla inte överens om snusandets baksidor
I både Sverige och andra länder finns en folkhälso-opinion som menar att man borde sluta driva kampanj mot snusandet. Argumentet bygger på filosofin att en övergång till snus är något som skulle kunna rädda livet på tusentals personer som idag röker - vilket innebär en betydligt större cancerrisk än snusandet.

Reporter: Jon Torkelsson.
jon.torkelsson@sr.se