Fladdermössens flyghemlighet avslöjad

Fåglar må vara bäst i djurriket på att flyga långt och snabbt  men i trånga utrymmen är fladdermöss bättre anpasade. En ny studie som publiceras i tidskriften Science, visar hur fladdermöss använder sina mycket speciella vingar, något som i framtiden kan leda till en ny sorts obemannade flygfarkoster.

Fladdermöss är mästare på att röra sig smidigt i luften vare sig det handlar om att landa upp och ner i taket på en grotta eller att fånga en gräshoppa mitt i flykten.

Nya studier i vindtunnlar, som gjorts vid Lunds universitet, visar nu för första gången hur fladdermusens vingar egentligen fungerar. En upptäckt är att de ofta är mycket mer effektiva än man hittills har trott, berättar Anders Hedenström, professor i teoretisk ekologi vid Lunds universitet, som har lett forskningen:
– Vid mycket låg hastighet utvecklar fladdermusvingen mycket högre lyftkraft än vad konventionell vingteoriförutsäger.
Fladdermusvingar består av mycket tunn hud, utspänd mellan böjliga skelettdelar. Det gör att vingarna kan användas för att skapa lyftkraft inte bara när de sveps nedåt, utan även när de sveps uppåt eller bakåt. Det är något som fåglar har mycket svårt att göra.

Fladdermössens vingar skapar dessutom två luftvirvlar, en under varje vinge, till skillnad från fåglar, som bara har en luftvirvel. Och det här ger fladdermössen unika möjligheter, berättar Anders Hedenström:
– Det kan vara en fördel om de behöver byta riktning snabbt, göra tvära svängar och liknande. 
Upptäckterna kan i framtiden leda till en ny sorts obemannade flygfarkoster, som lånar fladdermössens teknik för att flyga smidigt och säkert även i trånga och föränderliga miljöer, som exempelvis städer.
– Man kan tänka sig rekognoceringsflygning efter en kärnkraftsolycka till exempel, där man behöver flyga in och se vad som har hänt, säger Anders Hedenström.

Jon Torkelsson
vet@sr.se