Cellgift mot sömnsjuka

Ett redan befintligt cellgift mot cancer skulle kunna bli ett bot mot afrikansk sömnsjuka. Det hoppas en grupp forskare vid Umeå univeristet som nu tror sig ha hittat ett sätt att komma åt den parasit som orsakar sjukdomen.

Det är via tse-ste flugans bett som parasiterna bakom afrikansk sömnsjuka tar sig in i människokroppen. Via blodomloppet, där parasiterna förökar sig, sprider de sig sedan vidare till centrala nervsystem i hjärnan, där de orsakar en inflammation. I förlängningen leder det till att den drabbade får sömnrubbningar, går in i koma och slutligen dör.

Idag finns inget helt fungerande läkemdel mot de två parasitarter som orsakar sömnsjuka som varje år dödar minst 50 000 människor i södra och mellersta Afrika.

Men för sju år sen väcktes hopp när en forskargrupp vid Umeå univesritet hittade ett enzym som sömnsjukeparasiterna själva producerar. De måste ha det för att överleva. Sedan dess har forskarna vid institutionen för medicinsk kemi och biofysik i Umeå jagat den perfekta substansen. Det krävs nämligen en molekyl som inte bara kan ta sig in människans centrala nervssystem utan oönskade bieffeketer, utan också kan lura sig in i sömnsjukeparasiternas inre, och ta kål på dom genom att förstöra produktionen av det livsviktiga enzymet.

Och lösningen, som umeåforskarna nu publicerat, kan stavas acivicin. Det är ett cellgift som redan testats inom cancervården. I studier på möss har det nu också visat sig kunna hålla sömnsjukeparasiterna stången. Men bara så länge mössen hela tiden får ny medicin. Så innan acivicinet kan börja ses som en vettig kandidat att testa på männsikor återstår att se att läkemedlet verkligen kan döda sömnsjukeparasiterna permanent, vilket umeåforskarna tror kommer att stå klart inom bara några månader.