Nya vacciner utreds

Just nu undersöks vad framtidens vaccinsprutor borde innehålla. Smittskyddsinstitutet har skickat brev till nästan 9000 slumpvis utvalda personer som ombeds lämna ett blodprov. Det ska vara en grund för att göra om det svenska vaccinationsprogrammet.

Syftet är att få en överblick av svenskarnas skydd mot dom sjukdomar som antingen ingår i dagens vaccinationsprogram eller som kan komma att ingå i framtiden.