Väderkoll kan minska Sveriges klimatpåverkan

Sverige skulle drastiskt kunna minska sin totala energiförbrukning och därmed sin påverkan på klimatet - om vi vara hade bättre koll på lokalvädret. Det menar experter på vädertjänsten SMHI, som i fler år erbjudit företag och fastighetsägare möjligheten att köpa skräddarsydda lokalväderprognoser. Med bättre koll på vädret skulle enligt SMHI:s beräkningar, uppvärmningen av bostäder, kontor och industrier kunna bli betydigt effektivare. En uppvärmning som idag står för 40 procent av sveriges totala energiförbrukning.

I de flesta fall, så är det fortfarande lufttemperaturen utomhus, som styr uppvärmningen av våra fastigheter. Är det kallt utomhus, så ökar uppvärmningen inomhus, och tvärtom. Men det finns också en rad andra faktorer, som är minst lika viktiga att ta hänsyn till. Det menar Anders Hillberg, som ansvarar för SMHI:s tjänster med lokala väderprognoser. Och genom att räkna med dom faktorerna, säger han, så kan man skapa en sorts fiktiv temperatur för varje fastighet. En temperatur som bättre talar om för uppvärmningssystemet i huset hur värmebehovet ser ut för tillfället.

Stor potentiell miljöpåverkan
– Den temperaturen innehåller påverkan ifrån sol och vind, byggnadens isoleringsgrad och fönsterytor - en massa information om huset, men också information om det geografiska läget, om det är öppet eller kuperat. Sedan beräknar vi ett optimalt värde där vi både kan ta hänsyn till en framtida väderförändring, men också bakåt i tiden i och med att vi ak ta hänsyn till tidigare värmelagring i byggnaden.

Genom att räkna in allt det här, så menar Anders Hillberg att både uppvärmningskostnaderna och koldioxidutsläppen kan minskas. Enligt SMHI:s egna beräkningar, skulle man kunna minska koldioxidutsläppen med en halv miljon ton per år - vilket motsvarar utsläppen från drygt 160 000 bilar.

Går prognoserna att lita på
Men frågan är hur träffsäker en lokal väderleksrapport egentligen kan bli? Med tanke på att det ofta är svårt nog att få den regionala prognosen att stämma?

– Det finns naturligtvis begränsningar i det - det är upplösningen både tid och rum. Men vi tycker nog ändå att våra väderprognoser, med alla sina parametrar, är tillräckligt bra för att ge ett resultat med ett bättre inomhusklimat och en energibesparing, säger Anders Hillberg.

Reporter: Magnus Bellander