Fluglarver möjligt vapen mot sjukhussjuka-bakterier

I försök har en forskargrupp vid Manchester University i Storbritannien visat att fluglarver kan användas för att för att behandla diabetiker med fotsår som infekterats av MRSA- den typ av antibiotikaresistent bakterier so kan orsaka sjukhussjuka. Av tretton patienter som testat metoden, läkte de infekterade fotsåren hos tolv va de efter tre och fem behandlingar med fluglarver, rapporterar tidskriften Nature. Manchesterforskarna ska nu genomföra en större studie, där fluglarvsbehandlingen ska jämföras med andra mer högteknologiska behandlingar för MRSA-infekterade fotsår hos diabetiker.