Beröm på jobbet betalar sig

Det lönar sig att ge sina anställda beröm. Den slutsatsen drar en grupp amerikanska kommunikationsexperter som i tio års tid följt och intervjuat 200 000 anställda och chefer på ett stort antal arbetsplatser. Resultaten, skriver tidningen ny Teknik, visar nu att lönsamheten på företag, där anställda upplever att de får tydlig uppskattning för väl utfört arbete, är mer än tre gånger så stor som på företag där man är snål med berömmet.