Urkokta barrträd kan bli bilbränsle

Ur en restprodukt i cellulosaindustrin kan man idag med ny teknik få miljövänlig biodiesel, som inte ger någon belastning av växthusgaser.

Tallolja är en restprodukt från skogen. När man kokat ur tallar och granar för att göra pappersmassa så får man svartlut, ur vilken man får ut tallolja. Av tallolja kan det sen bli fordonsbränsle, biodiesel.

En ny anläggning i Piteå ska stå färdig år 2009. Lars Stigsson är vd för företaget som heter Sunpine. Hur bra är det här talloljebränslet jämfört med vanlig diesel?

– Det här bränslet har ju samma egenskaper som vanligt diesel. Det vill säga man kan använda det här bränslet i blandningar med vanlig diesel i obegränsade proportioner.

Det nya är själva processen att få ut talloljan ur svartluten. Det är ny kemi, säger Lars Stigsson, där träsprit ingår.

Finns det då kemiska doftämnen som kan bli farliga när de förbränns? Nej, säger Lars Stigsson. Den nya biodieseln är varken mer eller mindre giftig än vanlig diesel. Det är genomtestat inför prövningen i miljödomstolen.

Biodiesel, eller talldiesel som det kan komma att heta när den finns på macken, är ingen global lösning, men lokalt kan länder och regioner med skogsindustriell verksamhet producera bränsle till ungefär samma pris som vanlig diesel:

– 10 procent av det lokala är ett bra mål, tror Lars Stigsson.

AnnLouise Martin
ann.martin@sr.se