Oro dubblerar risker hos hjärtpatienter

Amerikanska forskare har hittat bevis för något som nog många misstänkt - att det inte är bra att oroa sig för sin hälsa. Enligt en ny studie löper hjärtpatienter som är mycket oroliga över sitt tillstånd dubbelt så stor risk att avlida till följd av sjukdomen jämfört med andra patienter.

Drygt 500 personer med hjärt-kärlsjukdomar deltog i studien, som publicerades i Journal of the American College of Cardiology, och fick varje år svara på frågor om exempelvis hur de mådde, hur väl de sov och om de trodde att något dåligt skulle hända.

Värst gick det för dem vars oro ökade med tiden. De som var oroliga till en början, men som sen lugnade ner sig, löpte däremot lägre risk.

En slutsats som forskarna drar är att det är vikigt för läkare att lugna oroliga patienter.