De flesta med anorexi blir friska

För 20 år sedan var oron stor för hur det skulle gå för alla unga som drabbades av anorexi. Men de flesta blir friska och dödligheten är mindre än man tidigare trott visar en långtidsstudie från Umeå universitet.

Psykologen Karin Nilsson följde en grupp unga flickor i norra Sverige som fick diagnosen anorexi i början på 80-talet för att se hur de mådde i vuxen ålder, och resultatet var förvånansvärt positivt.

– Efter åtta år så var det 68% och efter 16 år så var det 85% som hade tillfrisknat. Man brukar ju tidigare också säga att det är ganska stor dödlighet, men i den här gruppen så var det en som hade dött, och då var det 91 som var med från början.

Anorexia nevrosa drabbar oftast tonårstjejer och yttrar sig som självsvält. Bantning och uteseendefixering kan vara en utlösande faktor, men i de flesta fall så finns även djupare orsaker till svälten, som en negativ självbild och höga prestationskrav.

En av de som drabbades av anorexi i sena tonåren är Författaren Anna Jörgensdotter som vårdades för sin sjukdom i början av 90-talet. Idag känner hon sig botad.

– Jag har ju alltid fått höra att man inte kan bli frisk, och det där kan ju bli ett ok där man går omkring och känner att det är egentligen ingen idé för jag kommer alltid att tänka på kropp och mat. Men så har jag samtidigt känt att jag gör inte det längre.

Stöd från familj och vänner, meningsfulla aktiviteter och behandling både i form av psykologiskt stöd och mat är alla viktiga skäl till att anorektiska patienter tillfrisknar. Men Karin Nilssons studie visar också på vikten av att inte avbryta behandlingen för tidigt.

– Man kan säga att rätt många blir friska efter kanske två år, men en hel del behöver längre tid innan de har tillfrisknat.

Ulrika Hjalmarson
ulrika.hjalmarson@filt.se