Samla poäng med populära forskningsartiklar

I Norge skall information samlas i en gemensam databas som omfattar alla forskares publikationer. De ska viktas med avseende på hur ofta de citeras, och hur viktig tidskriften är.

Det är både naturvetares och samhällsvetares och humanisters artiklar som ingår.

I databasen DBH får artiklarna ett bibliometriskt index, där man dels räknar hur många gånger en artikel blir citerad, och dels bedömer hur viktiga olika tidskrifter är, en sorts kändistopp för att någotsånär objektivt avgöra vilken påverkan publikationerna har i forskarvärlden

För samhällsvetarna och humanisterna är det ännu få publicerade artiklar som bedöms på det här sättet - bland naturvetare är det det normala.

I Norge kan materialet användas som underlag för tilldelning av forskningsmedel, något som inte är okontroversiellt.

Svenska vetenskapsrådet är nu intresserade av att pröva  indexeringsmodellen, ännu bara med ett pilotprojekt

Forskningsrådets tidning Forska  2/2007