Synen på jämställdhet bestäms i ungdomen

Inställningen till jämställdhet mellan könen är något som bestäms i hemmet redan i unga år. Det säger amerikanska forskare som följt 200 familjer som bestod av pappa, mamma och två barn i åldrarna 7 till 19 år. Familjemedlemmarna fick svara på frågor om könsroller under nio års tid.

Forskarnas slutsats är att barnens inställning till jämställdhet beror på hur traditionella föräldrarna är, vilket kön barnet har och könet på deras syskon, samt om barnet är äldst eller yngst av syskonen. Mest traditionell syn på könsroller fick pojkar som hade traditionella föräldrar och en yngre bror, säger forskarna i tidskriften Child Development.