Svarta havets delfiner hotade

FN har utsett 2007 till delfinens år. Men delfiner över hela världen är hotade av överfiske, övergödda hav och miljöförstöring. I Svarta havet hotas delfinerna framförallt av avlopp som orenat släpps rakt ut i havet, bristen på föda och ländernas oförmåga att samarbeta.

– Det är en mycket svår situation nu, det är generellt många problem för delfinerna i Svarta havet. Hela ekosystemet är hotat i havet inte bara här utanför den ryska kusten, säger Pavel Gorbunenko som leder Världsnaturfondens arbete i Kaukasus och södra Ryssland.

Skakigt samarbete
Delfinerna i Svarta havet är inte bara en angelägenhet för Ryssland utan för alla länder runt havet. Och det finns uppgörelser och avtal mellan de berörda länderna Ryssland, Ukraina, Georgien, Turkiet, Rumänien och Bulgarien. Det finns en konvention för Svarta havet och ett råd för samarbete om Svarta havet bland annat, men tyvärr syns inte någon effekt av samarbetet för länderna skyller som vanligt på varandra och säger att det är grannen som förorenar mest, fortsätter Gorbunenko.

Hotet mot delfinerna i Svarta havet är enligt Världsnaturfonden framförallt att det inte finns tillräckligt med föda för delfinerna. Det beror på intensivt fiske och på föroreningar. Sedan har delfinernas barnkammare också förorenats kraftigt så att inte tillräckligt många nya delfiner föds, berättar Pavel Gorbunenko.

Avlopp släpps rakt ut
Föroreningarna kommer framförallt för att länderna släpper ut orenat avloppsvatten rakt ut i havet. Det största problemet är att det finns många samhällen runt havet som helt saknar avloppsrening och de släpper ut avloppen rakt ut i havet även om det sker i rör som ligger 100 meter ut, säger Pavel Gorbunenko. Världsnaturfonden hoppas nu på att utvecklingen av kusten längs Sotji ska innebära också avloppsrening. Miljöfrågan har kommit fokus i och med stadens försök att få hålla vinter OS 2014. Det har miljögrupper utnyttjat så att de fått med miljökrav i ansökan. I Rumänien och Bulgarien har EU inneburit något positivt för miljön enligt Gorbunenko. Men i de andra länderna har inte någonting förbättrats när det gäller föroreningarna ut i havet.

Inga stora delfiner kvar
Forskare i Ukraina beräknade 2005 att det fanns omkring 9 000 delfiner i Svarta havet. De ukrainska forskarna delade in dem i tre grupper Azovkva, som är de minsta på högst 30 kilo och som framförallt lever i Azovska havet, belobotjska eller vitsidade delfiner på upp till 100 kg och med en genomsnittlig levnadsålder på 20 år och den största som kallas Afalina som kan bli 200 kg och 25 år gammal. När forskarna räknade delfinerna hittades inga afalina alls utan bara de två första grupperna.

1966 förbjöds fiske av delfiner av de då sovjetiska länderna. Turkiet införde samma förbud 1983.

Maria Persson Löfgren
vet@sr.se