Signalspaning i förändring

Vi har besökt Sveriges hemlighus No 1 - Försvarets Radioanstalts högkvarter på Lovön utanför Stockholm där man nu svävar i ovisshet inför framtiden efter beskedet i förra veckan att det inte blir någon uppgörelse som ger FRA rätt att spana även på tele- och datatrafik.

Men vad handlar egentligen avlyssningsdebatten om och vad är egentligen det fortfarande mycket hemliga FRA för en slags organisation.

I programmet medverkar bl a FRA:s generaldirektör Ingvar Åkesson och chefen för den sk inhämtningsavdelningen Mats Nordqvist. Vad är det för verksamhet som den av sträng sekretess omgärdade radioanstalten bedriver och hur ska den nya och så hett omdebatterade spaningen på tele- och datatrafik egentligen gå till, när och om den nu kan bli verklighet?
– De senaste åren har nästan all för oss intressant trafik i närområdet börjat gå via tråd i stället för per radio och det har gjort att vi tappat mycket av vår koll på läget i omvärlden, säger Ingvar Åkesson.

Nu får FRA i minst ett år till hålla till godo med att lyssna på radiotrafik och redan magra rapporter till myndighetens kunder riskerar bli ännu tunnare. Vad betyder detta för vår nationella säkerhet?

Men IT-debattören och forskaren Nicklas Lundblad menar att access till telekom- och bredbandsoperatörers nät inte i sig betyder att landet kommer att skyddas från terrordåd och liknande.
– Jag tror det blir väldigt svårt för FRA att i den massiva mängden information hitta rätt information i rätt tid, säger Nicklas Lundblad.

Vi berättar också om FRA:s historia - den i år 65-åriga radioanstalten som länge var så hemlig att de anställda inte ens fick säga att man jobbade där och där avdelningarna X och M arbetade parallellt med varann, fast med vattentäta skott sinsemellan. Nu har organisationen reformerats men sekretessen är fortfarande sträng och några rundvandringar i den stora anläggningen på Lovön är det inte fråga om.

Redaktör: Mats Carlsson-Lénart
vet@sr.se