Genetiskt samband bakom hyperaktivitet och svårigheter i skolan funnet

Att ett barn är hyperaktivt och att det har svårigheter i skolarbetet hänger ihop och har delvis samma genetiska grund. Det hävdar engelska forskare som gjort en stor studie på tvillingar.

Det är oklart hur sambandet ser ut enligt forskarna: Kanske ger samma gener både hyperaktivitet och dålig skolprestation – eller så ligger hyperaktiviteten i grunden, och gör det svårt för barnen att lära sig i skolan.

Studien publiceras i tidskriften Child Development.