Ring av mörk materia stärker teorin

En ring av mörk materia har observerats av det satellitbaserade Hubble-teleskopet, rapporterar forskare i tidskriften Astrophysical Journal. Det utgör enligt forskarna ett starkt bevis för att mörk materia existerar.

Ringen är två och en halv miljon ljusår i diameter. Forskarna trodde länge det var en felmätning för de hade aldrig sett något liknande, men blev till slut övertygade om att ringen faktiskt fanns där.

Vad mörk materia egentligen är för något är fortfarande en gåta. Men det måste rimligen finnas i universum. Annars får forskarna inte den gravitationspåverkan man ser mellan allt som finns i rymden att stämma.

Den två och en halv miljon ljusår breda ring man nu sett är det första exemplet på att mörk materia kan vara fördelad på ett annat sätt än vanlig materia – att den inte följer strukturen hos gas och galaxer av vanlig materia alltså. Det utgör enligt forskarna ett starkt bevis för att den mörka materien faktiskt finns.