Naturmedel med grapekärnor samverkar olyckligt med läkemedel

Flera naturmedel med grapefruktkärnor kan förstärka effekten hos det blodförtunnande läkemedlet Waran, och öka risken för blödningar. Det visar analyser som läkemedelsverket har gjort.

Preparaten visade sig också innehålla ett starkt frätande konserveringsmedel som normalt används till rengöring, desinficering och konservering av kosmetika.

Verket avråder nu från att använda läkemedel eller naturläkemedel som inte är godkända. Innehållet och samverkan med andra medel är då inte kontrollerade.