Antibiotika kan bota blindtarmen

Omkring 12 000 personer opereras varje år för blindtarmsinflammation. Men i framtiden kan en stor del av operationerna ersättas med behandling med antibiotika, visar en ny studie.

Idag opereras alla patienter som kommer till sjukhuset med en inflammerad blindtarm, fastän man sedan 50-talet anat att det går att få blindtarmar att läka med antibiotika.

Kirugerna och forskarkollegorna Johan Styrud och Staffan Eriksson på Danderyds sjukhus följde 250 patienter på sex sjukhus i hela landet som fick diagnosen inflammerad blindtarm och som skulle opereras.

90 procent blev friska

Istället för att direkt skicka patienterna till operation lottade man, och hälften fick antibiotika i stället. Det visade sig att 90 procent av dem blev friska med enbart antibiotika.

Några fick sedan tillbaka inflammationen inom ett år och fick ändå genomgå operation. Och efter fem år har man gjort en ny uppföljning.

Antibiotika igen?

– Tendensen är att 20-25 procent får tillbaka inflammationen. Men man skulle kunna prova vad som händer om man ger antibiotika igen, säger Staffan Eriksson.

Om blindtarmen brustit så måste patienten alltid opereras. Men när det inte gått så långt, kan det alltså räcka med antibiotikabehandling.

Ulrika Hjalmarson
kropp.vet@sr.se