Liv i rymden

Finns det liv i rymden? Fram till nu har mänskligheten inte haft de tekniska möjligheterna att aktivt söka ett svar på den frågan. Men under de kommande decennierna får vi kanske veta!

Nyligen upptäcktes en jordliknande planet runt en annan stjärna, och det verkar osannolikt att det inte skulle finnas fler sådana därute. Sökande pågår för fullt - och planer finns för hur man i ett nästa steg ska kunna ta reda på om det verkligen finns liv på de jordliknande planeter vi nu börjat hitta.

I Vetandets värld medverkar René Liseau, professor i astronomisk rymdforskning vid Stockholms Universitet, och Malcolm Fridlund, som arbetar på ESA med att söka efter jordliknande planeter kring andra stjärnor.

                                           Redaktör: Camilla Widebeck
                                            camilla.widebeck@sr.se