Kom ihåg att glömma oväsentligheter

Det kan vara bra för hjärnan att glömma. Den slutsatsen drar forskare från Stanford-universitetet i Kalifornien efter att ha mätt hjärnaktiviteten hos en grupp försökspersoner. De försökspersoner som lyckades glömma bort oviktig information hade nämligen lättare för att sen komma ihåg det som verkligen var viktigt.

När man försöker vaska fram ett visst minne så finns det ofta närbesläktade, konkurrerande minnen som hjärnan först måste sortera bort. Det här stjäl en massa kraft och energi från hjärnan.

Det upptäckte de amerikanska forskarna när de mätte hjärnaktiviteten hos ett 20-tal försökspersoner som skulle välja ut rätt association till ett visst ord som de tidigare lagt på minnet.

Glömskan frigör energi
Minnesfunktionerna i hjärnan fick då jobba på högtryck. Men när samma försökspersoner glömt de felaktiga associationerna - de felaktiga, närliggande minnena - då krävdes det betydligt mindre energi för hjärnan att hitta rätt.

Mats Fredrikson, professor i klinisk psykologi vid Uppsala universitet håller med om att det tycks finnas fördelar med att bli av med en del skräpminnen:

– Det är dåligt i den meningen att man inte minns, men det är bra i den meningen att när man minns en association så behöver man använda mindre kraft i hjärnan för att göra det här. Sannolikt är det någonting som gör att hjärnan fungerar effektivare, och vi kan använda vår hjärnkraft till andra saker istället för att leta i vår minnesbank.

Studien publicerades i tidskriften Nature Neuroscience.

Michael Borgert
michael.borgert@sr.se