Var femte landfågelart hotas inom 100 år

Var femte landlevande fågelart kan vara försvunnen redan inom 100 år, enligt en ny forskningsrapport.

Det är redan ett faktum att växter och djur trängs undan, och många utrotas av människans framfart på jorden. När jordens befolkning ökar och det blir fler munnar att mätta så ökar också trycket på jordens ännu orörda skogar.

Tropiska skogar avverkas för att ge plats för åkermark och boskap, och numera också för odling av grödor för produktion av miljöanpassade drivmedel för våra bilar.

Varmare trakter

I den modelleringsstudie som i dag presenteras i tidskriften PLoS Biology så det två miljöhot som riskerar att slå ut en femtedel av jordens landlevande fågelarter. Siffror som ligger i linje med en studie som kom för ett år sedan.

Hotet kommer delvis från klimatförändringar som gör de arktiska trakterna för varma för de fåglar som lever där i dag. Men framförallt är det fåglarna i skogarna i de varmare trakterna på jorden som drabbas.

Måste till pengar

Ska de tropiska fåglarna ha en chans i framtiden, så måste världens regeringar vakna, och skjuta till pengar så större områden än i dag kan bevaras, anser Lars-Åke Janzon, biolog på Naturhistoriska riksmuséet.

– Ska vi ha en djur- och en växtvärld kvar så måste vi ha ganska stora områden. Då tror jag det finns en chans till överlevnad, säger han.

Jonas G Edlund
jonas.g.edlund@sr.se