Embryonala stamceller utan embryon

Tre olika forskargrupper rapporterar nu att de lyckats i musförsök med att få fram stamceller utan att behöva förstöra ett embryo. Det ger hopp om mindre etiskt kontroversiell variant av framtida behandlingsmetoder för till exempel Parkinson och MS.

Från vuxna möss har forskarna tagit omogna bindvävsceller och programmerat om dem så att de precis liknar embryonala stamceller.

Embryonala stamceller hoppas man kunna använda för att behandla bland annat Parkinson och MS i framtiden. De nya rönen väcker hopp om att man ska kunna slippa det etiska problemet att embryon då måste förbrukas.

Men ännu kommer det att dröja länge innan man klargjort om tekniken går att överföra till människa.

Två av forskargrupperna rapporterar sina resultat i Nature, den tredje i Cell Stem Cell. De vidareutvecklat en metod som presenterades förra året, då med något mindre långtgående resultat.