Solen dubbelt farlig

Varför utbildar pigmentceller som skadats av solen hudcancer i stället för att bara dö? Det vanliga är annars att skadade celler tas om hand av celldödare som oskadliggör dem. Men pigmentcellerna är väldigt motståndskraftiga. Nu visar en ny avhandling från Linköpings universitet att solen förutom att skada cellerna också tillverkar ett protein som effektivt motverkar celldöd. Det är värmen och UV-strålningen som tillsammans ökar mängden av det här skadliga proteinet HSP70, ett protein som kan vara intressant när man letar efter bot för den ofta svårbotade sjukdomen malignt melanom.