Ris med koleravaccin i generna

Japanska forskare vid universitetet i Tokyo har tagit fram ris som genförändrats så att det innehåller koleravaccin.

Vaccinet har än så länge bara testats i djurförsök, men har flera fördelar jämfört med vanliga vacciner som ges med spruta.

Dels sätter det igång ett kraftigare immunförsvar i slemhinnorna eftersom det är den vägen vaccinet kommer, en fördel eftersom det också är den vägen de flesta infektioner kommer.

Dessutom behöver det inte kylförvaring och är mycket billigare att utveckla än konventionella vacciner.

Men ett krav är också att det genförändrade riset kan odlas så att det inte har chans att sprida sig tilll vanliga odlingar.

(PNAS)