Kamp mellan könen missgynnar arten

Kampen mellan könen kan driva evolutionen. Fast inte nödvändigtvis framåt, i en riktning som gynnar arten. Fröbaggar med riktigt skräckinjagande könsorgan kan lära oss en del om en ganska okänd sida av evolutionen, visar ny svensk forskning som publiceras idag.

Johanna Rönn på evolutionsbiologiskt centrum vid Uppsala Universitet har i sin forskning studerat sex arter av fröbaggar, som lever på torkade bönor. Hon förvarar dem i ett värmeskåp där höga glasburkar står i rader.

Krälar, kryper, kopulerar

På botten av varje burk finns ett lager torkade bönor, och så fröbaggarna som lever på dem. Baggarna är bara några millimeter långa, men många, de krälar, kryper – och kopulerar.

Nog för att det ser motbjudande ut men att hannarna av de här krypen har så läskiga könsorgan det anar man inte på håll, men Johanna Rönn vet berätta:

– De ser ut ungefär som medeltida spikklubbor, de är fulla med taggar och de skadar honorna invändigt vid parning.

Parningsiver

Trängseln och parningsivern i glasburkarna illustrerar tydligt varför en hanne har bruk för de här taggarna som ska haka fast honom ordentligt i en hona under parningen. Andra hannar vill skuffa bort honom för att komma till, och honan försöker ofta sparka av sig honom.

Honorna skadas alltså av taggarna. De utvecklar allt tjockare vaddering på insidan av kroppen för att hjälpligt tåla dem. Men det är inte alltid utvecklingen hinner med. Honorna skadas – och arten blir lidande.

Gynnar inte arten

En evolutionär utveckling som försämrar artens chanser är vi inte vana att höra talas om. Det är det här som är det speciella med forskningsresultaten, förklarar Johanna Rönn:

– Vi visar här att ett samspel mellan könen som detta inte gynnar arten utan faktiskt är negativt för arten.

Sexuell antagonistisk samevolution

Johanna Rönns resultat ger stöd åt en teori som kallas sexuell antagonistisk samevolution. Den ruckar på vår bild av att en arts utveckling styrs av dess anpassning till miljön, att evolutionen för den framåt hela tiden – och att hane och hona här har samma intresse.

Fröbaggshannarnas spikklubbe-organ skadar alltså honorna – och missgynnar arten. Men de gynnar den enskilde hannen. Evolutionen kan tydligen ta sig sånt uttryck – i alla fall när man lever i sådan trängsel som fröbaggarna.

Hanlig konkurrens

– När det är så väldigt hög konkurrens om att få tillgång till honor och föra sina gener vidare gäller det för hannarna att hänga kvar och kunna fullfölja parningen. Och taggarna hjälper till i den hanliga konkurrensen om honorna, säger Johanna Rönn.

Hennes studie publiceras i den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift PNAS.

Lena Nordlund
lena.nordlund@sr.se

Camilla Widebeck
camilla.widebeck@sr.se