FN och EU vill båda skydda ålen

Nu har även Fns konvention för hotade arter antagit begränsningsregler för ålfisket.  Igår rapporterades att EU enats om en plan för att rädda ålen.

De nya reglerna innebär bland annat att fiskare ska få betalt för att inte sälja de minsta ålarna, glasålarna, utan sätta ut dem istället för att säkra beståndet.

Ålen är starkt hotad i Europa och den är sårbar eftersom den beger sig ända bort till Sargassohavet för sin förökning.