Viltbroar funkar

Viltbroar över hårt trafikerade vägar minskar antalet viltolyckor med mer än hälften, enligt en ny doktorsavhandling av Mattias Karlsson vid Karlstad universitet. Älgarnas och rådjurens vanor studerades med spårning, kameraövervakning och sändare på djuren.

Längs E6:an norr om Uddevalla gjorde viltbroar tillsammans med stängsel att rådjursolyckorna minskade med 70 procent och där har ännu inga älgolyckor skett.

Men det är viktigt hur broarna utformas. Rådjuren behöver någon sorts skydd i närheten av bron för att våga ta sig över och älgarna vill ha en stor bro där man inte märker av trafiken så mycket.

Varje år dödas minst 30 000 grävlingar, 28 000 rådjur och 5 000 älgar i trafiken i Sverige, men mörkertalet är stort.