On/Off-knappen för genernas styrfunktioner funnen

Våra gener måste styras, stängas av och sättas på, annars blir vi sjuka - och styrningen sker inifrån arvsmassan i en annan del än där generna finns.

Fel information ger sjukdom, det gäller både sjukdomar som diabetes och även cancer. De nya resultat som i dag presenteras av en internationell forskargrupp med svenska deltagare är ett viktigt steg, där man är på väg att hitta ett sätt att styra styrfunktionerna.

Det fyraåriga forskningsprojektet ENCODE har nu nått dithän att man har ett sätt att identifiera strömbrytarproteinet till de enskilda styrfunktionerna, olika för olika organtyper i kroppen - Det kommer att ta 5-10 år till att hitta alla, säger professor Claes Wadelius, en av de svenska forskarna, och nyheten står att läsa i dag i tidskriften Nature.

Elsa Helin
elsa.helin@sr.se