Lärare gör skillnad på elever

Skolproblem tacklas olika beroende på elevernas etniska bakgrund, enligt en ny avhandling från Tema etnicitet vid Linköpings universitet.

Socialantropologen Sabine Gruber tillbringade ett läsår på en högstadieskola i en medelstor svensk stad, efter vilket studien växte fram.

Sabine Gruber fann att lärarna förklarade problemelevers svårigheter på olika sätt beroende på om eleverna var så kallat helsvenska, eller hade utländsk bakgrund.
Hos de helsvenska eleverna förklarades svårigheter med att elverna kom från studieovana hem, man tittade mer på individen, och tog hänsyn till familjesituationen.   
För eleverna med utländsk bakgrund förklarade man problemen med kulturella skillnader och var mindre intresserad av familjesituationen.

Lärarna förväntade sig ofta inte lika mycket av eleverna med utländsk bakgrund, men om de var duktiga så räknades de liksom inte som invandrare, säger Sabine Gruber.

Lena Nordlund
Lena.Nordlund@sr.se