Har oceaner svallat över Mars yta?

När Mars Global suveyor sveper in över Mars-ytan läser den av linjer i topografin som för tankarna till långsträckta havskuster. Men det är konstigt med de där kustlinjerna - de varierar i höjd med flera tusen meter - så ser det inte ut på jorden när man identifierar geologiska kuster.

Nu presenteras en teori för de deformerade Mars-kusterna: det hänger samman med att planetens axel har ändrat läge ett par gånger - polerna verkar ha flyttat omkring över 3000 km under de senaste 2-3 miljarderna år.
När planeten snurrar, förtjockas den lite över magen, och när ekvatorns läge sen ändras så kommer de strukturer som spänts ut där att ha förändrat sin topografi, sina höjdkurvor.

Men vad var det som fick planeten att byta läge? Det kan ha varit ett jätteutbrott i vulkanen på berget Mons, eller kanske var det själva havet som först fylldes upp och fick Mars att ändra vinkel, sen skapades ett nytt hav som vinglade tillbaka planeten. Det är händelser som utspelade sig för miljarder år sedan, så bevisföringen är spekulerande. 

Nature 14 juni;
NASA: UC Berkeley’s BioMars project

AnnLouise Martin
Ann.Martin@sr.se