Jorden hetaste gåta löst

Nu vet man varför jordens allra innersta järnkärna är nästan flytande. Det är en 50-årig forskargåta som har lösts av svenska och ryska fysiker.

Den heta järnkärnan i jordens inre är 4-5000 grader Kelvin  och trycket där inne är enormt.
Det kan beskrivas som om man har en rejäl järnklump vid jordytan och sen komprimerar den till halva volymen, det är sådana krafter det handlar om.

Man har vetat att de här extrema förhållandena åstadkommer en uppmjukning av järnet, det kan man räkna ut om man vet hur kristaller bär sig åt i hetta.
Men det är mer än mjukt inne i jordens kärna, det är som en flytande massa. Och det kan inte stämma, enligt fysikerna ska inte järn bära sig åt så.
Materialfysiker har till och med ifrågasatt de fysiska lagarna.

Nu har svenska och ryska forskare löst den 50-åriga gåtan genom att simulera jordens kärna med hjälp av de mest kraftfulla datorerna i Stockholm och Linköping.
Det man såg var att järnet inte hade kvar sin eleganta styva kristallstruktur inne i jordkärnan. Hettan hade istället givit upphov till en mycket slarvigare kristallbildning, med konstruktionsdefekter som tillät att materialet kunde flyttas omkring och uppträda som nära nog en vätska.

Den här polykristallina strukturen innehåller defekter som faktiskt också skulle kunna återfinnas i stålkonstruktioner uppe på jordytan. Det är något som forskarna inte vill spekulera i, men som inte kan uteslutas.
Mer studier behövs av den metall vi trodde vi visste mest om.

Artikeln publiceras i dag i tidskriften Science. 

                                         AnnLouise Martin
                                          ann.martin@sr.se