Javisst gör det ont när hälsenan brister

Om du är en medelålders man som plötsligt börjar träna t ex badminton lite för häftigt och för mycket, eller om du är elitidrottare, löper du särskilt stor risk att skada din hälsena så att den går av. Ny metod kan komma att läka skadan snabbare.

En ny doktorsavhandling skriven av Olena Virchenko vid avdelningen för ortopedi vid Linköpings Universitet, visar att hälsenor läker bättre med tillskott av tillväxtfaktorer i form av patientens egna blodplättar, eller trombocyter.
Det krävs dock att patienten är beredd att träna sin hälsena i samband med behandlingen, annars händer ingenting, säger Olena Virchenko, forskaren bakom fynden.

Och det kan bli ett dubbelt budskap, eftersom hälsenan dels ska avlastas för att kunna läka, dels tränas för att  trombocyter och övriga tillväxtfaktorer ska göra nytta.

Patienten, har man tänkt, får helt enkelt med sig en påse med sina egna blodplättar in till operation. Dock inte förrän försöken kunnat överföras från djurförsök till människa.

(Linköpings universitet)

Johanna Fellenius
vet@sr.se