Vad händer när man blir nyfiken?

Hur tänker man och hur tänker man nytt? Metoder för tänkande har samlat deltagare från 40 länder till en konferens i Norrköping som börjar idag - några av världens ledande forskare deltar.

Människor intresserar sig alltmer för metoder för tänkande, inte minst är skolan och lärandet en alltid lika het politisk debatt. Det är trettonde gången konferensen anordnas.
Peter Gärdenfors har forskat på tänkandets utveckling, hur Homo blev Sapiens, som hans bok heter, och han ska hålla inledningstalet.
Konferensen pågår hela veckan och mottar flera celebra besök -Edward de Bono, Martha Nussbaum, David Ingvar och Åsa Nilsonne är några av plakatnamnen.