Trendbrott med europeiska Nobelpriser

I och med gårdagens Nobelpris i kemi till tysken Gerhard Ertl står det klart att fyra av årets sex naturvetenskapliga pristagare är verksamma i Europa, en stor skillnad mot till exempel förra året när samtliga pristagare fanns i USA.

Det här är ett trendbrott och det visar att Europa till slut har börjat hämta in det försprång som USA har haft länge, säger Anders Bárány, vice chef på Nobelmuseet.

– Europa är ju verkligen på väg tillbaka igen från nolläget efter andra världskriget när infrastrukturen var sönderslagen. Och om man tänker på de jättelika forskningssatsningar som gjordes i Frankrike och Tyskland framför allt, på sjuttiotalet, så kan man säga att de har gett utdelning.

Före andra världskriget så var de allra flesta pristagare europeer men därefter vände det och USA tog över. Med viss fördröjning, eftersom det ofta tar 10 kanske 20 år innan en satsning på forskning ger utdelning i form av viktiga upptäckter och sen lika lång tid till innan en upptäckt belönas med Nobelpris.

Europa är tillbaka

Men nu verkar alltså Europa ha kommit tillbaka. När det gäller årets pristagare inom de naturvetenskapliga disciplinerna så är faktiskt alla sex födda i Europa, och en av medicinarna som nu är verksam i USA är forskarutbildad
på den här sidan Atlanten.

Just att den europeiska dominansen är så total i år är en slump, menar Anders Bárány. Det är inte så att priskommitteerna inom de olika disciplinerna har kommit överens om att ge prisen till europeer, säger han.
Men Bárány tror att Europa kan fortsätta att få många priser, inte minst tack vare det nyinrättade europeiska forskningsrådet ERC.  

– Om man extrapolerar framåt ca 10-15 år, när det börjar bli Nobelpris av upptäckterna, då tror jag att Europa kommer att ligga väldigt bra till. Sedan har vi ju naturligtvis Asien, där det också satsas fantastiskt mycket pengar.

Sverige då?

Hur går det då för Sverige i framtiden? Nja, vi har redan fått fler priser än vad som är klädsamt, säger Anders Bárány. Närmare bestämt 15 stycken inom kemi, fysik och medicin, och ytterligare 13 i litteratur, fred och ekonomi. Så vi får nog vänta med nya priser.

Björn Gunér

bjorn.guner@sr.se