Unga träd görs gamla för djurens skull

Gamla ihåliga träd är utmärkta boplatser för många djur och växter: insekter, fåglar och svampar. Men det finns för få lagom gamla träd i skogen. Därför tar naturvårdare såg och hammare i hand och går ut för att göra unga träd äldre. Det kallas veteranisering.

Ett ställe där detta sker är Ljungen utanför skånska Veberöd. Där visar Vikki Bengtsson från Stiftelsen Pro Natura visar ljudligt hur det går till.

– Det är ett sätt att få träden att bli lite äldre lite snabbare, än vad de skulle på ett naturligt sätt. Då skadar man träden lite grand, inte så att de dör, bara så att de får ihålighet lite snabbare, säger Vikki Bengtsson. Man bankar lite, borrar hål, klättrar lite med spikar på skorna, och då kan man förhoppningsvis skynda på processen att få ihåligheten. Då får vi ett övergångshabitat i lite yngre träd, säger hon. 

Vikki Bengtsson kommer från Skottland och har jobbat med naturvård i södra England sedan 1992. Där har hon varit med om att utveckla ett samarbete mellan naturvårdare och specialiserade trädvårdare, arborister, och det är de erfarenheterna hon tagit med till Sverige.

För att ge prov på nya och gamla natur- och trädvårdsmetoder och för att inspirera till nytänkande, ordnade Lunds kommun ett seminarium i Ljungen i samarbete med Länsstyrelsen i Skåne. Då visade också två gästande brittiska arborister hur veteranisering går till i praktiken.

Och Vikki Bengtsson ser positivt på veteraniseringens framtid i Sverige.

– Jag tror att det kommer bli fler som gärna vill vara med i den här utvecklingen. Det måste vara ett samarbete mellan folk som verkligen kan det här med träd och oss som kan saker om naturvård. Det är en rolig utveckling som vi kan se fram emot här i Sverige också, säger Vikki Bengtsson.

Fredrik Emmerfors
vet@sr.se