Mödradödligheten fortsatt hög

Fortfarande dör över en halv miljon kvinnor varje år i samband med att de ska skaffa barn - trots stora insatser runt om i världen för att minska mödradödligheten går förändringarna långsamt.  Nästa vecka hålls en stor konferens i ämnet i London.

Tänk er en klocka. För varje minut beräknas en kvinna någonstans i världen dö i samband med en graviditet. Detta enligt FN:s befolkningsfond, UNFPA.

FN har stakat ut vägen för hur denna dödlighet ska minskas, med cirka 70 procent fram till år 2015. Men medicintidskriften The Lancet, som uppmärksammar problemet inför nästa veckas londonkonferens med 2.000 deltagare, ger en något dystrare bild.

Totalt sett så minskade bara dödligheten med cirka 1 procent per år under tiden 1990 till 2005. Det är för lite om målet ska uppnås.

Siffrorna varierar stort och värst är det som väntat i vissa afrikanska länder. I Sierra Leone till exempel dog år 2005 över 2.000 kvinnor per 100.000 gravida. Motsvarande siffra i republiken Irland var en kvinna.

The Lancet skriver i sin ledare att Världshälsoorganisationen WHO började att arbeta med frågan för 20 år sedan, men sorgligt nog består de flesta av problemen. Tidningen uppmanar till krafttag och skriver att det inte finns någon ursäkt för att inte göra något för kvinnorna i världen.

Men det finns också länder där det ser något bättre ut än tidigare. I Sri Lanka har mödra-dödligheten sjunkit rejält de senaste årtiondena, och i Bangladesh, har antalet kvinnor som dör i samband med aborter minskat kraftigt.

Maria Eksedler
maria.eksedler@sr.se