Protein orsak till spanska sjukans dödlighet

Anledningen till att spanska sjukan blev så dödlig kan ha med ett enskilt protein att göra.

Det hävdar forskare som studerat det gamla influensaviruset, som skördade mellan 40 och 100 miljoner människoliv i början på 1900-talet.

Det aktuella proteinet verkar göra så att lunginflammationen, som man kan få i samband med en influensa blir farligare än annars.

Många forskargrupper har genom åren försökt ta reda på varför just spanska sjukan var så dödlig, för att lära sig mer om influensa, inte minst i ljuset av hotet från fågelinfluensan H5N1.

Källa: St. Jude Children’s Research Hospital i Memphis, Tennessee  och tidskriften Cell Host & Microbe.