Discoverys värmesköldar byts inte

Amerikanska rymdflygstyrelsen NASA kommer inte att byta ut tre värmesköldar som kan vara defekta på rymdfärjan Discovery, innan den skickas upp senare i oktober.

Rymdfärjan ska till den Internationella Rymdstationen ISS, och om sköldarna måste bytas ut kan det försena resan med mer än en månad.

Det här beslutet fattar NASA trots att olyckan med rymdfärjan Columbia år 2003, då hela besättningen omkom, orsakades just av skadade värmesköldar.

(Reuters)