Enkelt blodprov hittar alzheimer tidigt

Ett nytt blodprov kan upptäcka Alzheimers många år före sjukdomen brutit ut. En av forskarna bakom den nya studien är Kaj Blennow professor i Klinisk neurokemi vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

– Det är ett vanligt blodprov där vi mäter olika proteiner och kan identifiera alzheimers sjukdom, berättar Kaj Blennow.


Möjligt att sätta in mediciner tidigare
Kaj Blennow, vid Sahlgrenska akademin i Göteborg har tillsammans med kollegor i Malmö och USA publicerat sin studie i tidskriften Nature medicine. Med det nya blodprovet kan man upptäcka alzheimers sjukdom 2 till 6 år tidigare än i dag och då sätta in mediciner som tar bort glömskesymptomen. Blodprovet mäter förändringar i blodplasmans proteiner och testet visar rätt i nio fall av tio.


Testet på svenska sjukhus om ett år
I forskningsstudien ingår 259 personer med alzheimer i olika stadier och Kaj Blennow tror att vi snart har det på svenska sjukhus.
– I dagens läge är det en forskningsanalys, och jag skulle säga att det tar ungefär ett år, enligt Kaj Blennow professor i Klinisk neurokemi vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

Johan Bergendorff
Johan.Bergendorff@sr.se