Förhandlingar idag om ESS byggs i Sverige

Sveriges chefsförhandlare Allan Larsson tar idag emot representanter för flertalet av Europas regeringar för att övertyga dem om att ESS ska byggas i Lund.
ESS är världens mest kraftfulla konstgjorda neutronkälla, en forskningsanläggning för över 11 miljarder kronor varav den svenska regeringen satsar 3 miljarder.

– I Europa om vi ska vara världsledande i forskning, så måste vi också ha världsledande forskningsinfrastruktur. Det är man medveten om och här finns också en ökad vilja att satsa pengar, säger Allan Larsson.


Sverige satsar 3 miljarder
Allan Larsson har upprepade gånger besökt flertalet av Europas huvudstäder för att få hjälp med finansieringen av världens mest kraftfulla neutronkälla, hävdar att Sverige har bra stöd för att bygga anläggningen i Lund. Svenska regeringen satsar 30% men i runda slängar 8 miljarder måste komma från andra regeringar.

Användbar inom många områden
ESS handlar om att bygga en 600 meter lång protonaccelerator som skjuter in protoner i kvicklissilver eller någon annan tungmetall. Därigenom frigörs neutroner som sen kan användas på liknande sätt som ljuset i ett mikroskop, men neutronerna kan ge annan information än ljus.
De kan berätta var atomerna befinner sej i ett material och hur de rör sej. Tekniken kan användas inom en mängd olika vetenskaper. Inom medicinen kan de till exempel visa hur ett virus tar sej in i en cell. Neutronerna kan också användas för att genomlysa en bilmotor så att man kan se hur smörjoljorna födelar sej när motorn är igång.

Viktig för ekonomin
5000 forskare skulle kunna arbeta vid Ess i Lund och enligt Allan Larsson, fd socialdemokratisk finansminister skulle anlägggningen betyda mycket för ekonomin.
– Det har betydelse för hela den svenska ekonomin, och jag skulle säga även den danska ekonomin. Det är en stark tillväxtfaktor när man ökar kompetensen, enligt Allan Larsson.

Sverige kommit längst
Den europieska organsiationen för forskningsinfrastruktur, ESFRI, utarbetade förra året en plan där ESS är högt prioriterat och frågan är nu bara var anläggningen ska ligga nånstans. ESS scandinavia har konkurrens från Spanien och Ungern, men enligt Allan Larsson har det skandinaviska projektet kommit längst och han hoppas att veckans möte i Köpenhamn och Lund ska leda till att 10-15 länder beslutar sej för att stötta Sverige med löften om finansiering.
– Beslut kommer senare och jag tror att det växer fram under nästa år, säger Allan Larsson.

Johan Bergendorff
Johan.Bergendorff@sr.se