Besserwisser vanligt förekommande

Det tycks finnas en liten besserwisser i de flesta av oss... det bekräftas i en doktorsavhandling från Umeå Universitet.

Enligt avhandlingen överskattar de flesta av oss vår egen förmåga att göra bedömningar i olika osäkra situationer; till exempel hur mycket räntan kommer att gå upp eller om det är London eller Paris som har flest invånare.
Och enligt avhandlingens författare beror det på att vi alltför ofta tror.. att den begränsade information vi har om något också räcker för att dra en generell slutsats.
Bra korttidsminne minskar risken att göra felaktiga bedömningar, konstaterar avhandlingen i psykologi.