Dålig luft i EU får kommissionen att gå till rätten

Luftföroreningar är ett utbrett problem inom EU, det menar EU-kommissionen som nu inleder rättsliga processer mot fem medlemsländer för att halterna av svaveldioxid där är för höga.

Länderna som riskerar påföljder är Storbritannien, Frankrike, Italien, Spanien och Slovenien.

När det gäller skadliga partiklar i luften så begär kommissionen att 23 länder beskriver hur halterna ska minskas. 70 procent av de större städerna inom EU (de med över 250 000 invånare) har högre halter än unionen tillåter av partiklar i luften. Partiklarna  kopplas till risker för astma, hjärtproblem och lungcancer.

(Reuters)