Neanderthalare hade språkgen

Den förhistoriska neanderthalmänniskan, som dog ut för 25-30.000 år sen kunde kanske tala. Genetiska analyser av benrester från neanderthalare visar att de också bar på den enda kända gen som har en koppling till talets gåva. Språkgenen kallas för FOXP2, och finns också hos oss anatomiskt moderna människor, alltså Homo Sapiens. Det är en tysk forskargrupp ledd av svensken Svante Pääbo som gjort den här studien.

(Max Planck Institutet i Leipzig, Current Biology)